Praktijk


Onze praktijk


In onze praktijk behandelen we alle voorkomende klachten die voortkomen uit het houdings- en bewegingsapparaat. Iedereen wordt voor zijn individuele

klachten behandeld en begeleid. Wat we erg belangrijk vinden is dat elke patiënt een zo goed mogelijk inzicht krijgt in zijn of haar klachten en dat u

weet wat u er zelf aan kunt doen. Hiervoor geven we gerichte oefeningen mee waar u zelf mee aan de slag kunt, deze zullen we altijd toespitsen op uw

mogelijkheden en situatie. Dit vraagt om persoonlijke aandacht.Verwijzing of direct een afspraak maken?

U kunt zich ten alle tijden aanmelden voor een afspraak in onze praktijk.

Dit kan zijn als u een verwijzing heeft van de huisarts, maar ook zonder kunt u een afspraak maken. Op het moment dat u zonder verwijzing bij ons

komt zullen wij in eerste instantie in een korte screening beoordelen of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Is dit het geval dan zullen

wij starten met de fysiotherapeutische behandeling. Als wij denken dat het verstandig is eerst nog contact met de huisarts op te nemen zullen wij

u naar de huisarts doorsturen.Openingstijden

De praktijk is alle werkdagen overdag geopend. Op de dinsdag en donderdag zijn wij ook in de avond geopend.Huisreglement

Binnen onze praktijk willen wij vragen rekening te houden met onderstaande zaken:


•  Gebruik van mobiele telefoons is ongewenst.

•  Roken in de praktijk is verboden.

•  Wij vragen u voor iedere behandeling een eigen badhanddoek mee te nemen

•  Wij zorgen voor een goede hygiënische omgeving.

   Wij verwachten van u als patiënt dan ook dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een  goede lichaamsverzorging.

•  De praktijk is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van uw eigendommen.

•  Bij verhindering wordt u verzocht tijdig af te bellen. Wij zijn genoodzaakt om de gereserveerde tijd voor een behandeling,

   die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, bij u in rekening te brengen.

   Bij geen gehoor of buiten de openingstijden (dus ook in het weekend) kunt u een bericht inspreken op ons antwoordapparaat.

•  Fysiotherapie wordt vergoed in de aanvullende verzekering.

   Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket.

   U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding.

   De praktijk heeft contracten met bijna alle zorgverzekeringen. Hierdoor kunnen wij rechtstreeks   declareren bij uw verzekeraar.

•  De fysiotherapeuten zijn aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF.

   Meer informatie vindt u in de wachtkamer van de praktijk of kunt u lezen op www.defysiotherapeut.com